18 października 1918

Rada rob.-żołn. wobec wojska polskiego w Rosyi

Rada delegatów robotników i żołnierzy zatwierdziła program, opracowany przez grupę przedstawicieli socyalistycznych w polskich organizacyach wojskowych w sprawie polskich oddziałów. Postanawia on:
Zachować charakter polski utworzonych już oddziałów zarówno co do składu jakoteż języka i włączyć je do ogólnego systemu armii rosyjskiej.
Usunąć wszelki na nie wpływ organizacy prywatnych, a mianowicie Naczelnego polskie-komitetu wojskowego „zespalający żywioły reakcyjne" komitetu, który „przywłaszczył sobie z pomocą generała Korniłowa specyalne funkcye rządowe względem korpusu polskiego" i działa za pośrednictwem generała Dowbor-Muśnickiego.


Zastosować do wszystkich oddziałów polskich prawa ogólno żołnierza armi rosyjskiej,
Zdemokratyzować dowództwo oddziałów polskich, w pierwszym rzędzie usunąć generała Muśnickiego i oficerów, którzy popierali odseparowanie żołnierza polskiego od rewolucji rosyjskiej.
Utworzyć przy ministrze wojny komisaryat dla spraw Polaków wojskowych, dla ochrony ich praw politycznych, narodowych i „celem przeciwdziałania wpływom reakcyi polskiej".
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.