18 października 1918

Ruch chłopski w Niemczech.

Berlin, 13 listopada. „Berl. Tageblatt" donosi z Augsburga, że w Wirtembergii szerzy się od pewnego czasu ruch, skierowany przeciw polityce katol. centrum w Niemczech. W miejscowościach, jak Ravenburg i Biberach (siedziba posła Erzbergera) potworzyły się związki chłopskie przeciw centrum, a górnoszwabski zjazd ludowy w Ulm powziął uchwalę przeciw kierownikom i linii politycznej centrum.

* * *

Prawdopodobnie są to pierwsze skutki agitacyj aneksyonistycznej „Vaterlandspartei."

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.