18 października 1918

Zupełne zwyciestwo Lenina.

Kraków, 13 listopada.

Z chaosu rosyjskiego podchodzą co kilka godzin wiadomości wzajemnie się wykluczające.

Podczas gdy wczorajsze telegramy donosiły o zwycięstwie Kierenskiego, tut. „Krakauer Ztg.", organ stojący blisko sfer wojskowych donosi, co następuje:

 

Wiedeń, 13 listopada.

Z absolutnie pewnego źródła donoszę, iż Lenin rozesłał okólną depeszę iskrową, donoszącą, iż w bitwie petersburskiej odniósł zwycięstwo, oraz że Kierenski „leży zdruzgotany na ziemi"

 

Przejście armii na stroną Lenina.

Berlin, 13 listopada. Wedle doniesień dzienników tut., „Riecz" komunikuje, iż żołnierze, będący stronnikami Lenina, jednego z generałów, komenderującego korpusem zabili, a 60 oficerów aresztowali.

Kilka pułków ponowiło powziętą już dawniej uchwalę, iż najpóźniej do połowy listopada na wszystkich frontach rosyjskich musi nastąpić zawieszenie broni, w przeciwnym razie pulki te działać będą samowolnie.

Wszystkio pulki wolynskie przeszły na stronę Lenina.

Flota bałtycka wysłała gratulacye na ręce Lenina i przyłączyła się do żądania zawieszenia broni.

 

Krwawe walki pod Petersburgiem.

Wiedeń. BK. Z wojennej kwatery prasowej donoszą. 13 w południe: Według nadesłanych dziś wiadomości byłoby przedwczesnem przyjmować zwycięstwo Kierenskiego nad wojskami Rady rob.-żołn. za pewne. Przeciwnie, wydaje się jakgdyby powodzenie w krwawych walkach kolo Petersburga przechylało się na stronę bolszewików.

Odezwa Trockiego do armii mówi o polnym chwały ciosie, który w nocy na 13 listopada zadano Kierenskiemu.

Noc ta będzie należała do historyi.

Walka toczy się jeszcze dalej.

Wyłaniają się jeszcze trudności, ale sprawa godna jest ofiar.

Na froncie rosyjskini manifestacye sympatyi dla Rady mnożą się.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.