17 grudnia 1918

Szkody wojenne w Prusach Wschodnich

oblicza jeden z dzienników berlińskich na trzy miliardy marek. Nadprezydent Prus Wschodnich uważając to obliczenie za zupełnie bezpodstawne, Pisze: „Ostateczne oszacowanie szkód, wyrządzonych wojną, może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy utworzone zostaną zasady, według których ma się ono odbywać, ale nawet i wstępne oszacowanie, zarządzone w prowmcyach zniszczonych wolną, nie postąpiło jeszcze tak daleko, aby na jego podstawie można było wydać jakiś miarodajny wyrok. Obecnie jednak z całą pewnością rnozna powiedzieć, że podane przez ów dziennik oszacowanie ani nawet w przybliżeniu me osiąga rzeczywistej szkody.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.