17 grudnia 1918

Stróżki nocne w Wiedniu.

Wiedensloe „Towarzystwo straży nocnej". któremu mobilizacya a następnie dalsze pobory z 500 czynnych stróżów nocnych, 350 zabrały w szeregi woiskowe, wpadło na ponist zastąpienia nieobecnych swych funkcyonaryuszy obsługą żeńską Próba dała rezultaty wcale pomyślne i obecnie paraduje po Wiedniu w porze nocnej 18 pierwszych strażniczek nocnych, przybranych w mundur Towarzystwa i uzbrojonych zupełnie tak samo, jak wszyscy ich koledzy zawodowi.

Na razie pełnią one służbę tylko w dzielnicach środkowych miasta, obchodząc asekurowane sklepy i badając, czy zamki nie są naruszone. Dyrekcya towarzystwa poczyniła dla nich także pewne ulgi, z których najważniejszą jest ta, iż służba ich trwa jednorazowo nie 12 godzin, jak u personału tnęskego, lecz tylko 10 g., oraz że używa się ich do służby najlżejszej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.