17 grudnia 1918

Pomór strusi.

Pisma angielskie powtarzają informacyę „Weekly Cape Timesa" o pomorze strusi w Afryce Południowej. Jak wiadomo, sztuczny chów strusi w tych stronach pokrywał najznaczniejszą część zapotrzebowania piór strusich na całym świecie. Obecnie długotrwałe susze i upały wywołały pomór strusi, w tych na długie lata wywoó zniżkę prcdukcyi i prawdopobnie podniesienie się cen tego artykułu mody i zbytku. Farmerzy nie dość energicznie ratują swoje stada, ponieważ wymagałoby to znacznych kosztów, a wywóz piór skutkiem wojny niemal zupełnie ustał.

Skutkiem tego już obepue dwie trzecie strusi, hodowanych w Afryce, padło. Jednemu z farmerów z 1300 strusi zginęło 900, inny z 600 uratował ledm, inny z 500 posiada obecnie 11. Tylko nieliczni właściciele stad strusich, wierząc w ożywienie się i wzrost handlu tym artykułem po wojnie, ocalili ze znacznym nakładem kosztów stada swoje od zagłady. Los strusi południowo-afrykańskich jest próbką ścisłej zależności najdalszych nawet miejsc, w produkyjnych od rynku zbytu w Europie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.