25 czerwca 1919

Dżuma w Rosji.

Piotrogród, 3. II. (WTB.) W południowej Rosji szerzy się dżuma.

Z Jafty donoszą, że epidemja przybiera groźne rozmiary.

Także w Kaukazie zaszły podobno przypadki dżumy. Czerwony Krzyż wysłał pociąg sanitarny z środkami desinfekcyjnemi.

 

Kurjer Poznański, 07-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.