25 czerwca 1919

Bitwa z bandą rabusiów.

Sztokholm, 6. II. (WTB.) Z Piotrogrodu donoszą: W nocy z 4. II. zrabowano głowną kaplicę wielkiej księżnej Marji Pawłownej. W tejże nocy banda uzbrojona z 500 ludzi wtargnęła do rozmaitych sklepów kupieckich. Zrabowano 15 sklepów jubilerskich, 17 składów garderoby i aptek. Cały obwód otoczony został przez samojazdy opancerzone i karabiny maszynowe. Zacięte walki trwały przez całą noc, przyczem zabito 120 osób i raniono jeszcze więcej.

 

Kurjer Poznański, 07-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.