17 grudnia 1918

Nowa republika w Rosyi.

Zofia. (BE). Półoficjalny organ „Izwiestia” donoszą z Babadag 9 bm., że turecko-tatarska republika Wołga-Ural ogłosiła autonomię. Republika obejmować mu gubernie Ural i Kazań i część gubernii Samara tudzież Orenburg i Perm.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.