19 marca 1919

Ewakuacja Amiens.

BERLIN, 15.4. Doniesienie. Biura Wolffa: Na rozkaz angielskiego dowództwa armii, Amiens i okolica opróżnione zostały z francuskiej ludności cywilnej. Mieszkań-com nie dano nawet dość czasu dla zabrania ze sobą bydła. Wiele stad, które pozostały wobec tego bez właścicieli, zostało zabranych przez komendy wojsk angielskich. Anglicy zatrzymali bydle na swój. własny użytek, zarzynają i zużytkowują według upodobania. Oburzenie ludności francuskiej przeciwko angielskiemu sprzymierzeńcowi jest oczywiście olbrzymie.

 

Żołnierze francuscy wyłącznie na Anglię spychają całą winę klęski, jaka spotkała również i francuską armję, jak wogóle całego przedłużania wojny. Niczym nieusprawiedliwione, brutalne zachowanie się armii angielskiej stoi w rażącej sprzeczności z jej niezdolnością utrzymania frontu i ciągłym oddawaniem wrogowi ziemi francuskiej. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 16-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.