19 marca 1919

Sytuacja w Anglji.

LONDYN, 15.4. „Daily News" donoszą: Z końcem ostatniego tygodnia położenie stało się dla rządu trudne. Członkowie rządu, reprezentujący robotników, obradowali nad tym, czy mogą popierać rząd w dalszym ciągu. Jak mówią, partja jest przeciwna wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej w Irlandii bez równoczesnego wprowadzenia homerule`u. Barnes zupełnie nie jest w zgodzie z rządem co do jego polityki w sprawie irlandzkiej. Prawdopodobnie trzy zjednoczone robotnicze wydziały wykonawcze zawezwą ministrów, reprezentujących robotników, do wystąpienia ze składu gabinetu.

 

Nowa Gazeta, 16-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.