22 lipca 1919

Skutki ostrzeliwania Paryża.

KOLONJA, 13.6. (Tel. wł.). Według doniesień „Koelnische Ztg.", pociski dział dalekonośnych, ostrzeliwujących Paryż, wyrządziły również trochę szkód strategicznego znaczenia. Tak więc między innemi pociski trafiły w dworzec wschodni i dworzec St. Lazare, jak również w pałac Sprawiedliwości i w plac Zgody.

 

Ziemia Lubelska, 13-06-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.