22 lipca 1919

Spustoszenie lasu piniowego w Rawennie.

Wychodzący w Rawennie dziennik "Corriere di Rotnagna" podaje do wiadomości, iż intendentura III armji zarządziła rekwizycję obu stawnych lasów piniowych w gminie Rawenna. Lasy te rozciągają się na południowy zachód od Rawenny szerokim pasem ku morzu, a dzięki swym niezwykle malowniczym partjom byty niejednokrotnie opiewane w poezji Danta, Boccacia, Byrona i d'Annunzia. Wskutek braku dowozu węgla z Anglii lasy te, stanowiące prawie już ostatnie resztki ongiś tak wielkiego bogactwa leśnego Włoch, padną obecnie ofiarą konieczności wojennej.

 

Ziemia Lubelska, 13-06-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.