20 marca 1919

Na ulicach Moskwy rozgorzały walki.

Moskwa. (BK) Lewicowo-socyalni rewolucyoniści przyznali się do zamordowania hr. Mirbacha. Ich przedstawiciele zamknięci w teatrze zostali uwięziemi.

 

W mieście na różnych punktach roztaczały walki kontrrewolucyonistów przeciw bolszewikom.

 

Walki te, jak się zdaje, mają przebieg korzystny dla bolszewików.

 

Wszyscy członkowie poselstwa niemieckiego i inni reprezentanci władz niemieckich są nietknięci.

 

Frankfurt. (BK) „Frankf. Ztg." dowiaduje się z Berlina, że według najnowszych depesz, które tam przyszły nocą z Moskwy, obydwaj mordercy hr. Mirbacha schronili się do budynku, obsadzonego przez ententofilskich socyalrewolucyonistów i bronionego przez nich karabinami maszynowymi.

 

Zamordowanie posła miało być sygnałem do wielkiej ruchawki socyalnorewolucyjnych zwalali, flików koalicyi. W Moskwie odbyły się z nimi walki. O szczegółach, rozmiarach i wyniku walk dotąd nie wiadomo.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.