20 marca 1919

Prawosławie wyciąga swe macki na Chełmszczyznę.

Z Kijowa donoszą: Ukraińskie ministerstwo wyznań zatwierdziło duchowne Kolegium chełmskie, jako organ tymczasowy do kierownictwa sprawami cerkwi prawosławnej państwa ukraińskiego.

 

Kolegium mieści się w Kijowie i składa się z przedstawicieli Chełmszczyzny, Podlasia, Polesia i Wołynia. Kolegium ma za zadanie opiekować się ewakuowanem i powracającem duchowieństwem prawosławnem, wysyłać do kraju okupowanego duchownych prawosławnych, remont cerkwi prawosławnych, kontrolę nad należytym wykonywaniem religijnych obowiązków i nad narodowo-kulturalną działalnością duchowieństwa prawosławnego.

 

Jak widzimy, ukraińscy popi zamierzają kontynuować dzieło swych godnych poprzedników: rosyjskich apostołów prawosławia, tak potwornie zapisanych w męczeńskich dziejach Chelmszczyzny i Podlasia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.