20 marca 1919

Choroba hiszpańska w Szwajcarji.

Berno, 11. VII. (WTB.) Według doniesienia bura prasowego sztabu armii zaszło dotąd w armii szwajcarskiej 6800 wypadków choroby hiszpańskiej. Przeważająca część wypadków przypada na nieżyt zakaźny. Aż do 9. lipca zaszło 24 wypadków śmierci, w tem lekarz i 2 sanitariusze. Z pomiędzy ludności cywilnej zmarło kilka osób. Między 150 internowanymi Anglikami zaszło 8 wypadków śmierci.

 

Kurjer Poznański, 13-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.