21 lutego 1919

Komisarz policyi skazany za podbijanie cen.

W tych dniach ukończony został w Wiedniu proces, który przed pół rokiem mniej więcej sprawił niemały rozgłos w Wiedniu. Jeden z bardzo tamże od lat wielu znanych kos misarzy policyi, dr Karol Zwierzina, na spółkę z policyantem Kozliczkiem, oraz inspektorem Loeblem dopuszczali się drobnych malwersacyi z dostawami surogatu pieprzu, który podbijany był w cenie i przynosił oskarżonym niewielkie zresztą zyski.

 

W pierwszej chwili rzecz cała wydawała się bez porównania większą rozmiarami, niż się okazała w rezultacie. Mimo to, aczkolwiek dr Zwierzina usprawiedliwiał swe postępowanie niedostatecznością swych urzędowych dochodów wobec teraźniejszych cen najniezbędniejszych potrzeb życia, został on skazany na miesiąc aresztu, dwaj inni zaś jego wspólnicy na trzy i dwa tygodnie takiejże kary.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.