21 lutego 1919

Następca v. Kuehlmanna,

Paweł v. Hintze, niemiecki sekretarz stanu spraw zagranicznych, urodził się 13-go lutego 1864 r. w Schwedt nad Odrą, liczy zatem lat 53. W roku 1882 wstąpił do marynarki cesarskiej, w r. 1901 został przeniesiony do sztabu admiralskiego, a w trzy lata później został posłany jako attache marynarki do Piotrogrodu. N a tern stanowisku pozostał aż do roku 1911, poczem jako adjutant przyboczny cesarza został powołany do Berlina. Po kilku miesiącach v. Hintze jako kontradmirał wystąpił z marynarki i w charakterze posła poszedł do Meksyku, gdzie sprawował ten urząd przez trzy lata. Następnie od roku 1914 do 1917 był przedstawicielem Niemiec w Pekinie, poczem jako następca posła Michaelisa został powołany do Krystyanii, na którem to stanowisku znajdował się do obecnej chwili.

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 28-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.