21 lutego 1919

Przewiezienie carowej i jej córek do Hiszpanii.

(Telefonem od naszego korespondeta).

Berlin. (Wir) Paryski „Temps” donosi, że przewiezienie carowej wdowy i jej córek do Hiszpanii nastąpi w drugiej połowie sierpnia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-08-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.