21 stycznia 1920

Nabożeństwa w Niemczech.

Na rozkaz rządu we wszystkich kościołach, kirchach, domach modlitwy i synagogach Niemiec odbyły się specjalne nabożeństwa dla ubłagania Opatrzności i błogosławieństwa dla oręża niemieckiego.

Rozkaz ten, który rozesłano do wszystkich księży i duchownych tak katolickich jak ewangelickich, protestanckich i żydowskich, wydany został za przyczynieniem się sekretarza stanu, von Hintze.

 

Nowa Gazeta, 19-09-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.