25 czerwca 1919

Największa siła wodna w Europie.

Niagara" zaczyna nie na żarty obawiać się europejskiej konkurenci, którą zamierza jej urządzić rzeka Duero, płynąca na Granicy Hiszpanii i Portugalii. Rzeka ta posiada wodospad o wysokości 27 metrów, który zostanie ujarzmiony turbinami, wytwarzającemi siłę 350.000 k. p.

W Bilbao ukonstytuowało się towarzystwo o kapitale zakładowym 150 milionów pesetów, które posłużyć mają do eksploatacyi sy wodnej rzeki Duero. Wytworzony prąd ma być doprowadzony przewodami do całego przemysłowego okręgu miejscowości Bilbao, ażeby w ten sposób wyswobodzić od napływu angielskiego węgla. Prądem zostanie takie Madryt częściowo zasilany.

 

Portugalia domaga się również udziału w wytwarzanym przez wodospad Duero prądzie, przyczem zastrzega sobie w szczególności użycie jego siły na wybrzeżach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.