22 września 1919

Żydzi lękają się pogromów na Ukrainie.

Arbetter Ztg." donosi z kijowa, że prócz rządu ukraińskiego również i żydzi zwrócili się z prośbą do niem. zarządu okupacyjnego, aby nie wycofywał wojsk swoich, gdyż dobrze jest im znany nastrój ludności miejscowej, która tylko czeka ustąpienia wojsk niemieckich, aby natychmiast urządzi masowy pogrom żydów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.