22 lipca 1919

Dążenia Irlandczyków republikańskie.

Według informacyi prasy holenderskiej ruch irlandzki nie tylko się nie zmniejsza, lecz przeciwnie przybiera coraz poważniejsze rozmiary. Agifacja socyalistyczna w kraju tym skierowaną jest do tego, by w blizkiej przyszłości ogłoszono niepodleą, republikę irlandzka. Rząd angielski jest dotąd wobec ruchu tego bozsilny.

 

Dziennik Śląski, 06-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.