19 sierpnia 1919

Pierwszy zjazd Polski na Wołyniu.

Włodzimierz Wołyński (PAT.)

W uwolnionym od chwilo-wej inwazji wojsk Petlury Włodzimierzu Wołyńskim odbył się onegdaj Zjazd delegatów ludności polskiej powiatu Włodzimierskiego i Części Kowelskiego. Zjazd powziął uchwały w sprawie łączności Wołynia. z Polską i wybrał delegację do Sejmu i Rządu Polskiego, która ma przedstawić tyczenia Wołynia w sprawie reprezentacji w Sejmie, tudzież uchwały w sprawach narodowościowych i rolnych. Na Zjazd przybyło 182 delegatów i około 300 gości. Nastrój gorący i podniosły.

 

Gazeta Warszawska, 11-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.