13 grudnia 1919

Ruch strajkowy w Anglii.

Bazylea. 10 lutego (Tel. własny) „Daily News" donosi o ciągłem wzrastaniu strajku. W przywracaniu zagrożonego porządku interweniuje wojsko, wysyłane do Liverpoolu, Manchesteru, Glasgow i Birgmingham gdzie strajkuje łącznie 800.000 robotników. Dzienniki bardzo mało informują o przebiegu strajku, gdyż są skrępowane cenzurą. Z obawy przed akcjami rewolucyjnemi wzmacnia się w powyższych miastach załogi wojskowe. Rządowa interwencja ogranicza się tylko do wysyłania wiernych wojsk z stolicy i północnych okolic kraju do okręgów przemysłowych.

 

Według szwajcarskich doniesień terroryzują partie mniejszości pracujących, zwłaszcza w Glasgowie i Manchester. Tu starają się też robotników w elektrowniach zmusić do porzucenia pracy. Silne oddziały wojskowe obsadziły oba miasta. Glasgow obsadziło 10.000 piechoty. W wielu miastach ustawiono karabiny maszynowe. W Glasgowie strajkuje 120.000 robotników.

 

Nowy Dziennik, 11-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.