19 sierpnia 1919

Kościół w Czechach pod władzą ludu.

Doniosłe uchwały księży czeskich.

Praga, 7 lutego. Zgromadzenie 500 księży czeskich zajmowało się reformą kościelną. Po szczegółowej dyskusyj uchwalono rezolucyę następującą:

 

1. Obsadzenie duchownych urzędów niższego stopnia nie powinno odbywać się przez przełożoną duchowną władzę. Biskupi mają być mianowani przez ogół duchowieństwa i cywilne wiedze. Ta reforma stoi pod wpływem rosnącego ruchu husyckiego w Czechach).

 

2. We wszystkich czynnościach przy nabożeństwach ma być używany język macierzysty a nie łaciński. (Ta reforma zmierza do stworzenia Kościoła Narodowego.)

 

3. Celibat księży i biskupów będzie zniesiony. Konsystorz kościelny i wikaryat podlegają kontroli ludu. Księża i biskupi nie powinni nosić tonzury.

 

Rezolucyę tę podpisało nadto także 744 księży, którzy nie byli obecni na zgromadzeniu. O uchwale zawiadomiono telegraficznie Watykan.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-02-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.