25 czerwca 1919

Niepokoje w Chorwacji.

N. Fr. Presse” zamieszcza następującą informację z Trjestu: Wedle informacji z Zagrzebia, w Chorwacji wybuchły niepokoje, zwracające się przeciw Serbji. W czasie demonstracji wznoszono okrzyki: Niech żyje wolność, niech żyje nasza niezawisłość! W kilku miejscach przyszło do starć. W Zagrzebiu proklamowano stan oblężenia. Chłopi oświadczają, że starcia ustaną dopiero wtedy, gdy wojska serbskie będą wycofane. Także w Bośni i Słowacji i całej Dalmacji wybuchły poważne niepokoje.

 

Ziemia Lubelska, 18-03-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.