22 lipca 1919

Powszechne glosowanie w Belgji.

Paryż, 12 4. — Z Brukseli donoszą Na odbytem posiedzenia uchwalił parlament belgijski jednogłośnie ustawę o powszechnym glosowaniu. Prawo głosowania przysługiwać ma osobom, które osiągneły wiek 21 lat. Kobiety objęte są tym prawem tylko o tyle, o ile są wdowami, które nie wyszły ponownie za maż lub matkami żołnierzy, zabitych przez nieprzyjaciela oraz matkami osób, cywilnych, rozstrzelanych przez wrogów, lub wdowami po takichże osobach.

 

Kurjer Częstochowski, 15-04-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.