17 lutego 1920

Także Prusy wschodnie i zachodnie straciły wiarę w siłę Niemiec.

Biskup Warmii prowadzi żywą agitacyę za oderwaniem się od Niemiec.

(Telegram „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Wiedeń, 6 czerwca. Wiadomość o oderwaniu się katolickich obszarów niemieckich nad Renem od Berlina podziałała w wysokim stopniu podniecająco na pewne sfery polityczne w Pusiech wschodnich i zachodnich, gdzie mimo wojowniczej postawy Berlina już od dłuższego czasu poważnie liczono się z rozkładem Niemiec.

 

Obecnie ogłasza urzędowe Biuro Wolfa, że a gitacya za oderwaniem wspomnianych obszarów znalazła silne poparcie Kuryi biskupiej w Warmii, która nie kryje swego zamiaru obwołan5a odrębnej Rzplitej półn. pruskiej pod prezydenturą biskupa Warmijskiego.

 

Biuro Wolffa zapewnia, że władze berlińskie wystąpią przeciw tym zamiarom równie energicznie, jak to się stało odnośnie do separatyzmu Nadrenii, w której to sprawie szef. delegacyi niem. w Spna Erzerger wystosował notę do rządu koalicyi, domagającej się zezwolenia na ściganie autorów nadreńskiego zamachu stanu, jako zdrajców państwa.

 

Odpowiedź koalicyi jest oczywiście odmowną.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.