21 stycznia 1920

Czyżby Wilhelm miał powrócić na łono swego narodu?

New-York Temps" otrzymał od swego korespondenta w Radze telegram, jakoby było rzeczą pewną, iż cesarz Wilhelm powraca do Niemiec. Osoby z jego otoczenia wyjechały j do kraju, ażeby tam przygotować rezydencyę dla zdetronizowanego cesarza.

Zanim przyjdzie potwierdzenie lub zaprzeczenie tej wiadomości, jest faktem, że związek wszechniomiecki ma zamiar postawić w zgromadzeniu narodowem wniosek o zaproszenie cesarza, aby powrócił do Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-06-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.