11 sierpnia 1920

Powstanie polonofilskie chłopów na Podolu?

TARNOPOL, 12.7 (Tel. wł.). Od osób przybyłych z tamtej strony frontu dowiedziano się, iż w Jampolu wybuchło zbrojne powstanie chłopskie przeciwko bolszewikom i petlurowcom. Ruch ten objął większą część tych okolic, liczy około 16000 uzbrojonych chłopów. Na czele powstania stoi jakiś hrabia polski.

Ruch ten sympatyzuje z Polską i oczekuje wkroczenia i połączenia się z wojskiem polskiem. W ostatnich dniach miało się to powstanie rozszerzyć aż po Kamieniec Podolski.

Ziemia Lubelska, 12-07-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.