20 października 1920

Ex-cesarz Wilhelm oświadczył, że potrzebuje 16 milionów marek,

celem zakupu dóbr i zgłosił to żądanie do Niemiec przez smutnej pamięci hrabiego Eulenburga, aby sumę tę wyasygnowano dlań z krajowych funduszów koronnych Prus, z przeznaczeniem zakupienia dlań ziemskiego majątku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-08-1919