19 lutego 1920

Wysiedlanie bezrobotnych z Alzacji i Lotaryngji.

Berlin. „Berl. Ztg. am Mittag” donosi z Genewy: Komisarz francuski dla Alzacji i Lotaryngji zarządził, iż wszyscy robotnicy niemieccy, którzy do 16 września nie znajdą zajęcia, będą wydaleni wraz z rodzinami.

 

Kurjer Częstochowski, 06-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.