19 lutego 1920

Dzisiaj ogłoszą Prusacy samorząd odrębnej republiki górnośląskiej.

Nowa próba oderwania tego obszaru od Polski.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 10 wrzenia. (C) Pisma berlińskie przynoszą dzisiaj inspirowane artykuły i doniesienia o rzekomo zamierzonem

nowem powstaniu polskiem na Górnym Śląsku.

Wedle tych informacyi Polacy dążą przez wywołanie ruchu zbrojnego do przyspieszenia terminu plebiscytu, a tym „zamachom" polskim postanowił rząd pruski położyć kres w ten sposób, że

dzisiejsze posiedzenie konstytuanty pruskiej ogłosi samorząd Górnego śląska

jako odrębnej Rzeczpospolitej.

* * *

Stoimy zatem wobec nowych powikłali na Górnym Śląsku i nowej próby zamieszania opinii publicznej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.