15 grudnia 1919

Nieszczęśliwy wypadek Ondriczaka.

W tych dniach znany wirtuoz czeski Franciszek Ondriczek wyskakując z tramwaju tir Holeszowicach pod Pragą, upadł tak nieszczęśliwie, że wywichnął sobie prawą rękę, tak nieodzowną w swym zawodzie skrzypka. Przez cztery tygodnie będzie zmuszonym poddać się kuracyi i nie wiadomo jeszcze czy ten wypadek nie będzie miał dalszych dla niego smutnych następstw.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-09-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.