14 sierpnia 1920

Pogłoska o zamordowaniu króla włoskiego.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 2 października. (A) W godzinach wieczornych rozeszła się po Wiedniu wiadomość, to król włoski został zamordowany. Jedno z pism w wydaniu nadzwyczajnem przyniosło tę wiadomość.

Wied. Biuro koresp. ani urząd dla spraw zadr. nie otrzymały potwierdzenia tej wiadomości. Również z Berna Szwajcarskiego nadeszła wiadomość, że nic nie wiadomo o zamachu na króla włoskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.