9 grudnia 1919

W Berlinie zorganizowano osobne kadry policyjne do walki z żywiołami wywrotowymi.

Miasto podzielono na trzy okręgi, każdy pod ochroną 3 tysięcy wyszkolonych żołnierzy policyjnych.

(Telegram Ilust. Kuryera Codziennego).

Wiedeń, 3 października. W myśl programu rządu niemieckiego, który zdecydowany jest także w przyszłości złamać wszelkie próby wywrotkowe, a dla zapobieżenia większych szkód, jakie np. wynikły w czasie uśmierzania zamachu spartakowców

zorganizowano odrębne kadry wojskowo-policyjne

do walki z próbami zamachu.

 

Pod wodzą osobnego komendanta i tego sztabu otrzyma miasto Berlin 3 grupy bojowe tzw. zielone) policyi, wyposażonej we wszelkie środki techniczne, jak samochody pancerne, karabiny maszynowe i miotacze płomieni. Miasto podzielono na 3 obwody, z których każdy stać będzie pod nieustającą stratą 3 tysięcy żołnierzy policyjnych.

 

Odnośne rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada br., a próbne manewry odbyte na ulicach Berlina dnia 27 ub. m. wydały — zdaniem fachowców, którzy przybyli z całych Niemiec — wyniki zupełnie zadawalniające. Urządzenia berlińskie becie wzorem dla wszystkich miast w Niemczech.

* * *

W ten sposób czerwony dyktator Niemiec, socyalista Noske uważa za wskazane zapobiedz wszelkim dalszym eksperymentom rewolucyjnym w Niemczech. Z wyjątkiem zdeklarowanych bolszewików tj. komunistów i niezaw. socyalistów wszystkie sfery ludności popierają go w jego zamiarach.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.