9 grudnia 1919

Hotel robotniczy w Londynie.

W stolicy Anglji zamierzono budowę wielkiego hotelu w zachodniej stronie miasta, a plany tej kolosalnej budowy wypracowane zostały przez trzech znanych miejscowych architektów. Hotel, mający pomieścić tysiąc pokoi, pomyślany nie tyle zbytkownie ile i praktycznie, przeznaczony bedzie do neptku robotników i robotnic, przybywających celem znalezienie pracy, do metropolji świata i obejmuje również wzorowe urządzenia restauracyjne, dostarczające pracownikom zdrowego pożywienia za przystępną cenę.

Czas traktowania budowy obliczony jest na dwa lata, kosztorys zaś przenosi 80 mil. mk.

 

Myśl robotniczego hotelu przyjęta została z Ameryki, gdzie od niedawna znalazła praktyczne i szerokie zastosowanie.

 

Kurjer Częstochowski, 04-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.