1 kwietnia 1920

Arabowie przeciw niepodległości.

(Telefonem od naszego korespondenta). Wiedeń, 5 października. (Cz). Wedle doniesień pism londyńskich arabski Emir Seisal oświadczył się przeciw państwu żydowskiemu w Palestynie. Kraj ten musi być częścią Syryi jako prowincya a nie państwo. Państwo arabskie obejmować musi Syryę, Mezopotamię i Palestyną.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.