14 sierpnia 1920

Wilson czasowo usunie się od rządu

Wiedeń (PAT.) Wied. biuro kor. donosi z Paryża: „Echo de Paris” donosi z Waszyngtona: Z otoczenia prezydenta Wilsona donoszą, że nie będzie on mógł przez dłuższy czas zajmować się sprawami państwowemi. Wyłoni się więc kwestya powierzenia komuś czasowo pełnienia funkcyi prezydenta. Powołanym do tego jest zastępca prezydenta. Dotychczas nie zdarzyło się jeszcze, aby prezydent Unii musiał być czasowo zastąpiony przez inną osobę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.