12 listopada 1919

W Niemczech wstrzymano ruch osobowy na kolejach.

Dla przyspieszenia przewozu ziemniaków i węgli.

(Telegram „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Wiedeń, 2 listopada. Z Berlina donoszą, że w myśl dekretu rządu w dniu 5 b. m. ustanie w całych Niemczech wszelki ruch osobowy na wszystkich liniach normalno-towarowych, a to w celu ułatwienia przewozu ziemniaków i węgla.

 

Wstrzymanie ruchu potrwa na razie do dnia 15 b. m.

 

Pomieszczając powyższa wiadomość, wyrażamy przekonanie, że bezzwłocznie należy ponownie podjąć wniosek rady gospodarczej we Lwowie i wydać również w kraju naszym zarządzenia o wstrzymaniu ruchu osobowego na obecny czas tak dotkliwego przesilenia żywnościowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.