12 lipca 1920

Ministrowie czescy na polowaniach w Galicyi wschodniej.

Ze Lwowa telefonują nam: W majątku pewnej firmy drzewnej we wschodniej Galicyi, mającej olbrzymie obszary leśne po obu stronach Karpat, bawi/o w ostatnich czasach na słynnych dawniej polowaniach na jelenie kilku czeskich ministrów. świadczy to, że firma dobrze znana we Lwowie, utrzymuje przyjazne stosunki z Czechami, co jest tem dziwniejszem, ile że po stronie węgierskiej ci sami ministrowie organizują bataliony ukraińskie przeciw Polakom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.