26 stycznia 1921

Kobiety w parlamencie angielskim.

Żona Lloyd George'a popiera kandydaturę Lady Astor.

Londyn, w listopadzie.

żona premiera Lloyd George'a, wygłosiła w ostatnich dniach w Plymonth dwie gorące mowy: jedna na zebraniu kobiet, drugą w sali Gruldhall'u wobec olbrzymiego tłumu mężczyzn. Obie mowy miały na celu popierania kandydatury lady Astor, kobiety wielkiej inteligencyi, wiedzy i energii, którą równie gorąco popiera sam Lloyd George i wielki jej przyjaciel Bonar Law.

 

Pani Lloyd George w mowach swoich podkreśliła, jak wiele zyskałby parlament angielski, gdyby zasiadło w nim kitka kobiet modrych, energicznych, zdolnych do poruszenia kwestyi tak żywotnych i palących, jak np. kształcenie i wychowanie dzieci. — Idealną kobietą reprezentującą swoją płeć w parlamencie byłaby kobieta, która jest przedewszystkiem żoną i matką, a poza tem istotą posiadającą zmysł polityczny.

 

„Tą kobieta jest lady Astor — mówiła żona premiera Anglii. I istotnie lady Astor ma poważne szanse by zostać pierwszym kobiecym posłem w Anglii. Cały Londyn powtarza sobie jej słowa wypowiedziane na jednym z maetingów socyalistycznych: Kiedy jeden z mowców, kończąc swą mowę krzyknął: ,,Gdyby nie było kapitalistów, nie byłoby nędzarzy!" — lady Astor odparowała:

 

— Ekonomicznie ludzie nie mogą być równi, lecz jestem gotowa wrzucić jutro wszystkich kapitalistów w głąb morza, jeżeli mi pan dowiedzie że pod rządami partyi robotniczej świat będzie lepszy...

 

Popierana przez takie powagi, jak Lloyd George i Bonar Law, lady Astor ma wszystkie dane, by stać się pierwszą reprezentantką kobiet w angielskiej „matce parlamentów”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.