26 stycznia 1921

Konferencya pracy w Waszyngtonie.

Najważniejszym wynikiem konferencyi pracy będzie utworzenie komisyj pracy, która ma się stac stalą organizacyą robotniczą, związaną z Ligą Narodów. Rola jej polegać będzie na udzielaniu informacyj odnośnie do wszystkich międzynarodowych zagadnień robotniczych, gromadzeniu materyałów ustawodawczych i na przygotowaniu programów dla dorocznych konferencyi. Już dotychczas wiele zagadnień zostało jej przez konferencyę przedłożonych, celem rozpatrzenia.

 

Zostały przyjęte i przekazane w tym tygodniu do zatwierdzenia konferencyj nastepujace zasady: Przyjęcie 8-godzinnego dnia i 48-godzinnego tygdnia pracy, zakaz pracy kobiet w fabrykach w godzinach między 10-tą wieczorem a 3-clą rano, zakaz zatrudniania w fabrykach dzieci poniżej lat 14 (w tej mierze poczyniono wyjątek dla Japonii i Indyi).

 

Górnoślązak, 04-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.