28 września 1920

Czeskie rekwizycye.

Za zboże rekwirowane przez władze czeskie na Spiszu w dolinie Popradu płacą Czesi 50 kor. za 100 kg. W tych dniach wyznaczono szeregowi miasteczek i wsi spiskich dotkliwe kontyngenty do oddania na rzecz wojska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.