29 września 1920

Austrya rozpadnie się,

jeżeli nie stanie się cud jaki. Tak pisze wiedeńskie pismo „Neues Journal” z powodu, iż Przedarulania chce oderwać się od Austryi a przyłączyć do Szwajcaryi. Gazeta „Morgen” pisze, że jeżeli Przedarulanii ma przesługiwać prawo samostanowienia o sobie, to i reszta Austyri prawa tego dla siebie zażąda i przyłączy się do Niemiec.

 

Górnoślązak, 09-12-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.