30 marca 1920

Robotnikom polskim we Francyi dobrze się powodzi.

Ministerstwo pracy i opieki społecznej komunikuje:

W „Przegl. Wiecz.” ukazała się notatka a rzekomo „strasznem” położeniu robotników, którzy wyjechali na roboty do Francyi. Co do informacyi zawartej w powyższej notatce, ministerstwo pracy i opieki społecznej zwróciło się do aftache dla spraw wychodźczych w Paryżu i do misyi francuskiej w Warszawie o wyjaśnienia, które natychmiast po ich otrzymaniu zostaną podane do publicznej wiadomości. Równocześnie ministerstwo pracy i opieki społecznej musi jednak stwierdzić, że na ogół informacye nadchodzące od naszych wychodźców we Francyi, dość pomyślne, częstokroć nawet bardzo dobre i że robotnicy nietylko bardzo chętnie wyjeżdżają, ale i częstokroć starają się również o pozwolenie sprowadzenia swoich rodzin.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-02-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.