26 maja 1920

100.000 dolarów dla Polaków na Syberyi.

Wydział Narodowy w Chicago przeznaczył 100.000 dolarów na pomoc dla żołnierzy uchodźców polskich na Syberyi. 50.000 dolarów z tej sumy wręczono delegatce Polskiego Czerwonego Krzyża, p. Wandzie Rawita Ostrowskiej, a resztę w kwocie 50.000 dolarów wystanych zostanie Syberyjskiemu. Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża, skoro odpowiednia suma wpłynie do kasy Wydziału.

Wydział Narodowy przeznaczył prócz tego sumę 1000 dol. do rozdzielenia między żołnierzy polskich, przebywających jeszcze we Francyi w służbie etapowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-02-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.