26 maja 1920

Burza z piorunami i gradem we Wiedniu.

Pisma wiedeńskie donoszą, że w niedzielę wieczorem ochłodziła się nieco upalna temperatura a około godz. 12 w nocy rozszalała się nad nad Wiedniem gwałtowna burza z błyskawicami, grzmotami i piorunami. Rozpoczęła się od grzmotami poczem nastąpiła ulewa, granicząca z oberwaniem chmury. Burza trwała około godziny i spowodowała znaczne ochłodzenie się temperatury.

 

Przy tej sposobności zauważyć należy, że u nas, pomimo tak wczesnej wiosny, już W Polowie maja pojawiły się poziomki i zakwitły akacye, co zwyczajnie dzieje się około polowy czerwca, dotychczas leszcze nie mieliśmy ani burzy, ani grzmotów, ani nawet błyskawic, chociaż innerni laty, zdarzało sic to nawet znacznie wcześniej, bo już pod koniec lutego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-05-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.