11 lipca 1920

Z Irlandyi.

Walki wzrastają!

Wypadki ostatnich dni w Londonderry i Dublinie były tylko hasłem bo rozszerzenia i podjęcia walk o niepodległość narodową w całej lrlandyi. Według doniesień dziennika „Daily Telegraph" objęło powstanie prawie całą Irlandyę. Powstańcy chwycili się ostatecznych środków: utworzyli rząd republikański i sądy republikańskie. Uzasadnione cele Irlandczyków popierają klejarze; w czwartek z Limerick nie odszedł żaden pociąg, gdyż sztadze chciały transportować wojsko i policyę.

To urno powtórzyło się na innych stacyach kolejowych. Krok len spowodowało rozporządzenie rządu, które nakazuje traktować powstańców taksem° jak nieprzyjaciela na wojnie. Wogóle jest położenie nadzwyczaj krytyczne, a widoków zmiany na lepsze nie ma. Onegdaj oświadczył przewodniczący siniejeistów, iż rząd irlandzki może się układać jedynie z upoważnionemi do tego zastępcami Anglii. Prywatne umowy z Lloyd Georgem są daremne.

 

Górnoślązak, 29-06-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.